Mobilné zariadenia na filtráciu, prečerpávanie cisterien a obchodný výdaj do sudov.

Mobilné zariadenia na filtráciu, prečerpávanie cisterien a obchodný výdaj do sudov.

Brenntag Slovakia

Návrh, dokumentácia a dodávka komplexného zariadenia na filtráciu, prečerpávanie a výdaj prostredníctvom obchodného meradla horľavých médií.

Rok realizácie: 2005
Investičné náklady: 46 500 €

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality