Potrubia pre vykurovanieCALPEX®

Potrubie PEX pre nízkotepelné médiá

Ohybné samokompenzujúce potrubie, do 95°C, PN 6/10, DN 20 – DN 100. Vnútorná vodiaca rúra zo sieťovaného polyetylénu (PE-X), tepelná izolácia, PUR pena.

Oblasti použitia: rozvody teplej a horúcej vody, rozvody pitnej, odpadovej a chladiacej vody, priemyselná technika, bazény.


CASAFLEX®

Domové potrubné prípojky

Ohybné samokompenzujúce a kontrolované potrubie, do 130°C/180°C, PN 16/25, DN 20 – DN 80. Vnútorná vodiaca rúra z ušľachtilej ocele CrNi, tepelná izolácia PUR pena.

Oblasti použitia: domové prípojky z primárnych rozvodov teplej a horúcej vody, doprava kondenzátu.


FLEXWELL®

Vykurovací diaľkovodný kábel

Ohybné dvojplášťové a samokompenzujúce diaľkové vykurovacie potrubie, od -169°C do 150°C, PN 16/25, DN 25 – DN 150. Vnútorná vodiaca rúra z ušľachtilej ocele CrNi, tepelná izolácia PUR-pena.

Oblasti použitia: diaľkové vykurovanie, TUV, kondenzát, ťažký a zložitý terén.


FERWAG®/PREMANT®

Predizolované pevné potrubie

Pevné predizolované potrubie s PE-chráničkou, do 148°C, PN 25, DN 20 – DN 1000. Vnútorná vodiaca rúra z ocele alebo podľa požiadaviek, tepelná izolácia PUR pena.

Oblasti použitia: hlavné a vedľajšie vedenia v rozvodoch teplej a horúcej vody.


ISOBRUGG®

Predizolované potrubie s oceľovou chráničkou

Pevné predizolované potrubie pre vysoké teploty, s oceľovou vonkajšou chráničkou, do 400°C, PN 64, DN 20 – DN 1000. Vnútorná vodiaca rúra z ocele, tepelná izolácia z minerálnej vlny.

Oblasti použitia: horúcovody, parovody v diaľkových rozvodoch a procesných zariadeniach.