Stáčanie a sklad horľavých kvapalín (ložisková voda, DEG, gasolín)

Stáčanie a sklad horľavých kvapalín (ložisková voda, DEG, gasolín)

Nafta Gbely, a.s., stredisko Láb III

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu + dodávka mobilného kalového čerpadla a havarijnej nádrže (zostatok nerealizovaný).

Rok realizácie: 2004
Investičné náklady: 19 900 €

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality