Suché spojky

Pripojenie suchej odpojovacej spojky umožní jednoduché skĺznutie hadicovej zostavy cez nádrž.

Funkcia suchých odpojovacích spojok

Tri valčeky zapadnú do troch drážok.

Hadicovú zostavu zablokujete jej otočením v smere hodinových ručičiek o ca. 100° za súčasného mierneho pritlačenia k nádrži.

Opačným postupom sa zastaví tok a hadica sa odblokuje.

Ako to funguje

Zapojenie

Pritlačiť a otočiť – zostava je spojená a je plný prietok

Odpojenie

Otočiť a potiahnuť – zostava je uvoľnená, nie je rozliata kvapalina

Jedinečný dizajn ponúka niekoľko výhod

Jednoduchá manipulácia

Potlačiť a otočiť – voľný tok

Otočiť a potiahnuť – uzavretie

Úspora času

Nie sú potrebné odkaľovacie hadice alebo potrubný systém.

Hospodárnosť a spoľahlivosť

Pri pripájaní a odpájaní nedochádza k rozliatiu či iným stratám kvapaliny.

Bezpečnosť

Vylúčené riziko neúmyselného rozliatia.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality