Zal. 1998

Priemysel

Petrochémia

Už niekoľko rokov sa úspešne venujeme problematike od stáčania a skladovania až po výdaj nebezpečných horľavých látok. Pri týchto procesoch sa dôraz kladie predovšetkým na bezpečnosť, ktorú zabezpečujeme vhodnou ochranou zariadení napr. podľa API, samozrejmosťou je ATEX certifikácia. Taktiež poskytujeme odborné poradenstvo v tejto oblasti.

petrochemia

Chémia

Vzhľadom na charakter používaných médií v chemickom priemysle sa stále viac aplikuje technológia bezupchávkových čerpadiel. Pracovné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky robia tieto typy čerpadiel nenahraditeľnými. Podľa požiadaviek zákazníka, dokážeme skĺbiť vhodné technické riešenie s kvalitou našich produktov aj pre tie najnáročnejšie aplikácie, čo zaručuje bezproblémovosť chodu technológie.

petrochemia

Potravinárstvo

V potravinárskom priemysle hrajú najdôležitejšiu úlohu hygiena a čistota. Naše produkty a technológie spĺňajú tieto požadavky a sú certifikované podľa EHEDG a A3.

petrochemia

Farmácia

Hlavnými požiadavkami farmaceutického priemyslu sú predovšetkým čistota a presnosť technologických procesov. Pri niektorých je dôraz kladený aj na neporušenie konzistencie produkovaných výrobkov. Pre tieto procesy ma naša spoločnosť v portfóliu čerpadlá pre šetrnú dopravu ktoré sú certifikované podľa EHEDG a A3.

petrochemia

Hutnícky priemysel

Naše znalosti z oblasti hydrauliky, metalurgických procesov a strojného inžinierstva sú najdôležitejšími predpokladmi k tomu, aby sme pre našich klientov z oblasti metalurgie dokázali navrhnúť a dodať optimálny produkt alebo technológiu.

petrochemia

Certifikácie spoločnosti